Het schaven van vloeren wordt toegepast op harde oppervlakken.

De voordelen van stofarm schaven

De keuze voor stofarm schaven heeft direct te maken met de voordelen tegenover stralen:

  • in één arbeidsgang 1 tot 10 millimeter van het oppervlakte verwijderen.
  • hoogteverschillen elimineren door controleerbare diepteinstelling.
  • harde- en flexibele toplagen (zoals lijm) van zachte ondergronden met minimale aantasting of beschadiging verwijderen.
  • meer grip op de projectplanning door het controleerbare proces.
  • geen onnodige trillingen in de constructievloer.
  • er kan rekening worden gehouden met bestaande lagen.

De meerprijs van het stofarm schaven wordt in de praktijk vaak gecompenseerd door minder egalisatiemiddel en tijdwinst op herstel- en reparatiewerk.

Machines

Afhankelijk van het soort schaven worden specifieke schaafmachines ingezet.
Afzuiginstallaties zijn er in diverse capaciteiten en worden afgestemd op de gebruikte machines.

Zowel de schaafmachines als de afzuiginstallaties kunnen opereren met een eigen stroomvoorziening zodat bijna elk werk op bijna bijna elke mogelijk is.