Afhankelijk van de uitgangssituatie zijn er vier werkprocessen
om een vloer te egaliseren.

Situatie 1: bestaand gesloten lijmbed

Op een bestaand gesloten lijmbed wordt de egaline rechtstreeks
aangebracht om zo de vloer te egaliseren.

Situatie 2: indien kans op ‘verbranding’

Afhankelijk van de ondergrond en de zuiging wordt eerst een
hechtprimer aangebracht. Dit garandeert een optimale hechting
van de ondergrond en de egaline.

Situatie 3: Zachte, niet drukvaste vloeren
De toplaag wordt geïmpregneerd om een vastere structuur te
verkrijgen voordat de egaline wordt aangebracht om de vloer te egaliseren.

Situatie 4: Vochtisolerende coating
Indien er kans is op optrekkend vocht, wordt preventief een
vochtisolerende hechtlaag aangebracht.

Er wordt in alle gevallen gebruik gemaakt van egaline, een
vloeibare cement/gipsgebonden massa, die handmatig of
met pompen wordt aangebracht, afhankelijk van het oppervlak.
Indien met één van de drie typen pompen wordt gewerkt kan
de egaline worden versterkt met vezels.

In specifieke gevallen kan een vloer d.m.v. laserprecisie met
minimale toleranties (in millimeters) worden opgeleverd!

Denk aan sportvloeren volgens NOC/NSF

Oplevering
Alle projecten worden bezemschoon opgeleverd,
geschikt voor verdere bewerking.